nevruziye

nevruziye *

lâmekân ilinden bir seda geldi
nevruzunuz canlar mübarek olsun
kalb-i mü’minâna bir sefa geldi
nevruzunuz canlar mübarek olsun

vilâdet günüdür hak murtezâ’nın
şemşîr-i kudretle ol kibriyânın
na’ra-yı haydar tek açıp dehânın
nevruzunuz canlar mübarek olsun

bu gün huruc eder cümle mevcudat
bu dem kıyam eder yevm-i arasat
bu demde açılır mü’mine mir’at
nevruzunuz canlar mübarek olsun

zirûh, gayri zirûh başkeser şaha,
bu dem izin alıp gelirler caha
fescidü emriyle ol yüzü maha
nevruzunuz canlar mübarek olsun

bunda hadân olur kalbi mükerrer
göz yaşları olur la’l ü mücevher
aşk olsun canlara didârî kemter
nevruzunuz canlar mübarek olsun

* nevruziye: padişahlara nevruz günleri sunulan kasidelere verilen ad.

söz : didari

müzik: erkan oğur

kaynak (söz)

kaynak (klip)

Yorumlar