hüsne mağrur olma ey yüzü mâhım – seyrani

hüsne mağrur olma, ey yüzü mâhım
niceler yokuştan inişten geçti
kâr etmedi sana feryâd ü âhım
tîr-i âhım kûh-ı keşiş’ten geçti

seni bî-mürüvvet, seni bî-vefâ
kim kime etmiştir ettiğin bana
şimdi de yâr olmak istersin amma,
nideyim sevdiğim, iş işten geçti

benden sana izin ey gözü âfet
var kimi istersen eyle mahabbet:
şimden geri sen sağ, ben de selâmet
seyranî bu alış verişten geçti

seyrani


bu da yine edebiyat derslerinden kalma bi şiir..

Yorumlar