deyiş – erzurumlu emrah

deyiş

dedim: dilber, sen de sevdakâr mısın?
dedi: senden evvel nâra ben yandım.
dedim: doğru söyle, bana yâr mısın?
dedi: sadık yârim, gönülde andım.

dedim: gel, ağyarı feramus eyle!
dedi: terkeyledim, gönlüm hoş eyle.
dedim: gam-ı aşkı sen de nuş eyle.
dedi: çoktan anı nus edip kandım.

dedim: germanına benler dizilmiş.
dedi: görenler bağrı ezilmiş.
dedim: mahmur musun gözler süzülmüş?
dedi: hâb-ı nazdan yeni uyandım.

dedim: emrah gibi var mı âşıkın?
dedi: elbet benim senin lâyıkın.
dedim: halinden bil bağrı yanığın!
dedi: bilmez idim, şimdi inandım.

erzurumlu emrah


lisedeki edebiyat dersinin en güzel yanı, bi süre sonra kitaptaki bütün şiirleri ezberlememe sebep olmasıydı.. bu şiir/türkü de onlardan biri idi..

Yorumlar